Wettelijke plicht energiebesparing bij bedrijven

Al jarenlang negeren gemeenten de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen bij bedrijven af te dwingen. Dat zegt de voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord, Ed Nijpels, tegen het FD. Door vanaf 2016 wel te gaan handhaven moet het afgesproken doel voor een lager energieverbruik alsnog gehaald worden.

Wettelijke verplichting

Energiebesparing is een wettelijke verplichting. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit verplichten energieverbruikers tot het nemen van besparingsmaatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend.

Als u jaarlijks meer dan 50.000 kWh electriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten verbruikt, bent u verplicht om besparingsmaatregelen te nemen. Welke besparingsmaatregelen u moet nemen, vindt u op de website van Kenniscentrum Infomil. Daar vindt u ook een checklist en meer informatie over nut en noodzaak van de maatregelen.

Ook als uw energieverbruik lager is dan 50.000 kWh electriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten, kunt u de checklist gebruiken. Het rendement van energiemaatregelen kan oplopen tot 20%.

Geef een reactie