Tag: hz-e

Leveringsvoorwaarden van HZE

Te vinden op www.hze.nl/voorwaarden

Al onze offertes, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten, geschieden onder toepassing van de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven, 2007. Indien de opdrachtgever consument is, zijn de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumentenvan toepassing.

De door de Uneto-VNI vastgestelde algemene voorwaarden kunt U hier gratis bekijken en op verzoek kunnen wij U deze ook opsturen. De Alib 2007 en de AVIC zijn tevens gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Bedrijven
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven
General Terms of Delivery of Installation Companies
Allgemeine Lieferbedingungen für Installationsbetriebe

Consumenten
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten
General Terms for Installation Work for Consumers

Reader

Hier kunt U voor de *.pdf files de gratis verkrijgbare Adobe Acrobat Reader downloaden

HZE staat niet in voor de juistheid van de op onze website aangeboden informatie en documenten; in geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Copyright © 2009 HZE, Nederland.
Alle rechten voorbehouden.