Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van HZE

Al onze offertes, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten, geschieden onder toepassing van de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven, 2007. Indien de opdrachtgever consument is, zijn de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten van toepassing.

De door de Uneto-VNI vastgestelde algemene voorwaarden kunt U hier gratis bekijken en op verzoek kunnen wij U deze ook opsturen. De Alib 2007 en de AVIC zijn tevens gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Bedrijven

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven
ALIB 2007 Nederlands (*.pdf)
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven
ALIB 2007 Nederlands (*.html)
General Terms of Delivery of Installation Companies
ALIB 2007 English (*.pdf)
Allgemeine Lieferbedingungen fur Installationsbetriebe
ALIB 2007 Deutsch (*.pdf)

Consumenten

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten
AVIC Nederlands (*.pdf)
General Terms for Installation Work for Consumers
AVIC English (*.pdf)

Garantie en kwaliteit (Uneto-VNI)

“Bedrijven en consumenten stellen hoge eisen aan technische producten en oplossingen. Daarom stelt Uneto-VNI op haar beurt hoge eisen aan het vakmanschap en daarmee aan de kwaliteit van de bedrijven die lid zijn of willen worden. Via regelgeving, normalisatie en certificering sturen wij op technische eisen aan installatieconcepten, producten en diensten. We doen er alles aan om de dienstverlening van onze leden op hoog niveau te houden. Zo geldt voor de leden een gedragscode en bieden wij opleidingen en cursussen aan. Daarnaast vragen we hen om eenduidige leveringsvoorwaarden te hanteren.”

Reader

Hier kunt U voor de *.pdf files de gratis verkrijgbare Adobe Acrobat Reader downloaden

HZE staat niet in voor de juistheid van de op onze website aangeboden informatie en documenten; in geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Copyright (c) 2018 HZE Nederland.
Alle rechten voorbehouden.