Tag: Bliksem

Bliksem

De schade veroorzaakt door blikseminslag (zowel direct als indirect) neemt ieder jaar toe. Vorig jaar liepen gebouwen en installaties voor ca. 50 miljoen euro aan directe schade op en een veelvoud daarvan aan indirecte schade (door overspanning en inductie). Over geheel Nederland worden jaarlijks gemiddeld 107 onweersdagen genoteerd. Blikseminslag kan schade veroorzaken aan uw huis en inboedel. De kans op blikseminslag is het grootst indien uw huis afgelegen ligt, of in de buurt van een hoog object.

U kunt uw huis en inboedel beschermen tegen blikseminslag door de installatie van een goede (uitwendige) bliksemafleider. Hiervan is sprake wanneer langs de buitenomtrekken van het huis koperen leidingen zijn aangebracht.

Voorts moeten op uitstekende voorwerpen zoals schoorstenen verticale koperen staven worden aangebracht. Die zijn verbonden met de dakleidingen. Deze vormen de “opvanginrichtingen”, die door verticale leidingen langs het gebouw zijn aangesloten op een aardelektrode, die voor afvoer van de stroom in de grond zorgt. Laat de installatie van bliksembeveiliging over aan vakmensen die in het bezit zijn van het “Aspectcertificaat Overspanningsbeveiliging” en zijn aangesloten bij UNETO-VNI.

Een bliksemafleider moet ééns per 1 á 5 jaar worden gecontroleerd alsmede bij elke wijziging die aangebracht wordt in de dakconstructie of elektrische installatie van het gebouw.