Tag: systeem

Domotica

Domotica (ook wel Home Automation genoemd) maakt wonen aangenamer, comfortabeler, bespaart energie en zorgt voor extra veiligheid bij zowel aan- als afwezigheid. Daarnaast staat Domotica voor de integratie van verschillende functies in de woning. Zo laat men alarmsystemen, verlichting, elektrische apparaten, zonwering, thermostaten, audio- en videotoepassingen met elkaar samenwerken.

Alles in huis onder is onder controle. Schakelen met afstandsbediening, timer of pc, eventueel zonder extra leidingen, hak- of breekwerk. Het systeem werkt draadloos, bedraad of via het bestaande lichtnet.

  1. Meer veiligheid
  2. Minder energie
  3. Meer comfort

Het automatiseren van een woning of kantoorgebouw biedt steeds grotere voordelen. Denk maar aan het op afstand bedienen van verlichting of zonneschermen, apparatuur en lampen die automatisch uitgaan als u het huis verlaat, persoonlijke alarmering geïntegreerd met beveiliging, enzovoorts. Dat deze technieken nog maar mondjesmaat doorbreken, kwam vooral omdat er geen eenduidige standaard voor domotica was. Maar met de komst van de Europese norm is daar nu een einde aan gekomen.

“Met de introductie van de EN 50090 heeft iedereen die domotica in een huis of bedrijfspand wil toepassen, eindelijk duidelijkheid over wat de beste keuze is. Wilt u als opdrachtgevers een toekomstvast domotica systeem dan adviseren wij u om voor dit deel van de installatie de Europese norm in het bestek voor te schrijven”.

Eenduidige techniek

Met de introductie van de Europese norm kiest de Europese bouwsector nadrukkelijk voor één uniforme standaard als het gaat om domotica. De uitgangspunten die in de EN 50090 zijn vastgelegd, waarborgen een eenduidige techniek waarop inmiddels meer dan honderd fabrikanten hun producten baseren.

“Het grote voordeel is dat alle producten die aan deze standaard voldoen, tezamen in één domotica systeem te gebruiken zijn. Dit is voor ons installateurs, maar vooral voor opdrachtgevers, zoals woningcorporaties of zorginstellingen, en ook voor architecten en andere ontwerpers, van groot belang. Zij krijgen met de standaard de zekerheid dat zij een toekomstvaste en belangrijk fabrikantonafhankelijke techniek voorschrijven”.

Toekomstvast

De voordelen van domotica, oftewel woning- en gebouwautomatisering, zijn ongekend groot. Comfort, veiligheid, energiebesparing, levensloopbestendigheid en nog veel meer van deze belangrijke waarden worden met een domotica installatie gerealiseerd.

“Toch heerst er bij veel mensen nu nog de angst om met ‘een kat in de zak’ te worden opgescheept. Het investeren in domotica vergt namelijk toekomstvisie. Veel opdrachtgevers konden tot op heden, door het ruime aanbod van domotica systemen, door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien bleek er vooral veel onduidelijkheid te zijn over de standaarden waarop al die verschillende systemen zich baseerden. Vaak bleek men achteraf voor een fabrikantspecifieke standaard te hebben gekozen, met alle gevaren voor de toekomstvastheid en uitwisselbaarheid van dien”.

Nieuwe mogelijkheden

Volgens de fabrikanten nemen de mogelijkheden de komende jaren snel toe, vooral dankzij de invoering van de EN 50090, de Europese domoticanorm. In de praktijk betekent deze invoering dat alle KNX/EIB-installaties automatisch aan de Europese domoticanorm voldoen. Dit is voor opdrachtgevers van groot belang. Zij krijgen met hun keuze voor KNX en EIB automatisch een installatie die aan de standaard EN 50090 voldoet. Dit biedt hen de zekerheid dat zij een toekomstvaste en belangrijk fabrikantonafhankelijke techniek in huis halen.

HZE B.V. www.hze.nl