Tag: kema

Kwaliteitsbeleid van HZE

REI 1994 – Elektrotechnisch installateur Nummer: 10783, sinds 01 januari 1994
SEI 2004 – EVI Elektro laagspanningsinstallaties Nummer: E-18969, sinds 01 januari 2008 ,
Lid van Uneto-vni

Het beleid van HZE B.V. is erop gericht om bij voortduring nieuwe Elektrische Installaties voor woningen en utiliteit op te leveren die veilig, deugdelijk en betrouwbaar zijn. Om dit te bereiken is een systeem voor kwaliteitszorg opgezet.

Alle medewerkers van de installatieafdeling van HZE zijn op de hoogte gebracht van het kwaliteitsbeleid en zijn met werkwijzen van het systeem voor kwaliteitszorg vertrouwd gemaakt, zodat zij het beleid begrijpen en er naar zullen handelen.
De directie van HZE zal voortdurend het kwaliteitsbeleid uitdragen en er voor zorgen dat alle medewerkers van de installatieafdeling bewust meewerken aan handhaving en verbetering van de kwaliteitszorg. De directie draagt zelf de verantwoordelijkheid voor bewaking en uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

Alle producten die HZE verkoopt en installeert bezitten de CE-markering en KEMA-keurmerk. Hierdoor kunnen we installaties opleveren die na tientalle jaren nog steeds goed functioneren en niet storingsgevoelig worden. Deze betere producten kunt u bij de bouwmarkt niet aankopen.