Tag: Storing

Unieke storingsdienst

HZE heeft een unieke storingsdienst voor bestaande klanten. Indien de productie of handling stil komt te liggen zullen wij zo spoedig mogelijk de problemen verhelpen. Als de kosten van uitval erg hoog zijn zullen wij alles op alles zetten om het proces weer op gang te krijgen. Mocht het nodig zijn dan kan indien gewenst het systeem omgebouwd worden. Een aantal controles en werkzaamheden kan zelfs op afstand worden uitgevoerd indien een modem of internetverbinding aanwezig is. HZE heeft afspraken met leveranciers om onderdelen die in voorraad zijn ‘s nachts of in het weekend binnen twee uur te bezorgen. Voor extra zekerheid implementeren wij voor u een compleet maintenanceplan als uitbreiding op het bestaande servicepakket.

Storing groepenkast

Bediening aardlekschakelaar bij storing

Als de aardlekschakelaar uitschakelt, handelt u als volgt:

 • In één van de groepen naast de aardlekschakelaar is een storing opgetreden. Probeer het defect in uw huis op te sporen.
 • Lukt dit niet, dan kunt u alle automaten van die aardlekschakelaar uitschakelen door ze op ‘0 OFF’ te zetten.
 • Schakel vervolgens de aardlekschakelaar en één voor één de automaten weer in.
 • Bij inschakelen van de automaat waarachter de storing zit, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
 • U weet dan in welk deel van uw huis / installatie een storing of defect zit. Los de storing op en schakel aardlekschakelaar en automaten weer in.
 • Lukt dit niet, schakel dan de betreffende automaat, waarachter de storing zit, uit en laat die groep controleren door HZE.

Testen aardlekschakelaar

 • Druk tenminste 1 keer per maand op de knop test.
 • De aardlekschakelaar moet dan direct uitschakelen. Als de aardlekschakelaar uitgeschakeld is, staat er geen spanning meer op de groepen naast het apparaat (normaal maximaal 4 groepen).
 • Vervolgens kunt u de aardlekschakelaar weer inschakelen door deze op “I ON” te zetten.
 • Indien de aardlekschakelaar niet uitschakelt, moet u direct HZE waarschuwen in verband met een mogelijke storing of defect.

Werking van de groepenkast

Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze elektriciteit kunt gebruiken in en om uw huis.
De verdeler beschermt u tegen storingen of defecte apparaten, die zijn aangesloten op deze installatie. In uitzonderlijke gevallen kan deze groepenverdeler namelijk de enige en laatste beveiliging zijn tegen het uitbreken van brand als gevolg van een storing.

Aardlekschakelaar

Een aardlekschakelaar is een slim en zeer precies technisch product. Het zal uw leven beschermen, wanneer u per ongeluk iets onder spanning aanraakt, of wanneer een defect apparaat onder spanning is komen te staan. Het werkt als volgt: de aardlekschakelaar meet hoeveel stroom erdoor gaat naar de installatie en de apparaten die daarop aangesloten zijn, maar meet ook of diezelfde hoeveelheid stroom weer terugkomt. Als door een storing spanning op een apparaat komt te staan, kan er een kleine ‘lekstroom’ via het defecte apparaat, de muur en de vloer naar de aarde stromen. In de meest gevaarlijke situatie zou die stroom door uw lichaam kunnen lopen, met ernstig letsel of zelfs de dood als gevolg. De aardlekschakelaar is zo gevoelig, dat hij zelfs de kleinste lekstroom opmerkt. Indien de lekstroom een gevaarlijk niveau bereikt, schakelt de aardlekschakelaar onmiddellijk alle spanning uit. De fabrikant heeft dit apparaat zo zorgvuldig geproduceerd en getest, dat hij ook na 10 jaar zijn werk nog perfect doet. Internationale veiligheidsvoorschriften zeggen, dat u minimaal één keer per maand moet testen of het nog werkt. Deze voorschriften zijn zo streng, omdat dit apparaat uw leven kan redden.

Installatieautomaat

HZE zorgt ervoor, dat defecte apparaten of bedrading in uw huis, de elektrische installatie niet kunnen beschadigen. De automaat schakelt de stroom uit, wanneer er een te grote stroom door de draden gaat. Wanneer die stroom te groot is, zou de bedrading kunnen smelten of zelfs brand ontstaan. Wanneer de stroom, die er loopt groter wordt dan de toegestane waarde op de automaat (meestal 16 Ampère) zal de automaat razendsnel uitschakelen (een 60 Watt lampje gebruikt ongeveer 0,25 Ampère; een wasmachine gebruikt bij een piek – als hij verwarmt – zo’n 13 Ampère). Ook wanneer u te veel apparaten heeft aangesloten op één automaat (of één groep), waardoor het stroomverbruik te groot wordt, schakelt de automaat uit. Bij kortsluiting kan er een zeer hoge stroom gaan lopen. Deze stroom kan zo hoog zijn als het gemiddelde stroomverbruik van 500 woningen, maar dan nog kan uw Hager installatieautomaat binnen een fractie van een seconde de stroom uitschakelen. Als er een defect opgetreden is, waardoor de installatieautomaat is uitgevallen (schakelaar naar beneden op ‘0 OFF’), probeer dan eerst het defect op te sporen.

Bijvoorbeeld:

 • Een lamp springt kapot, waardoor tijdelijk een kleine kortsluiting onstaat. Zet de lamp uit en vervang hem. Schakel de automaat weer in.
 • U steekt een stekker in het stopcontact en vervolgens valt de stroom uit. Dit apparaat is waarschijnlijk defect.
 • U heeft een aantal apparaten tegelijkertijd aan staan, waardoor de gevraagde stroom te hoog wordt. Schakel één van de apparaten uit.

Probeer dus eerst het mogelijke defect of de storing op te lossen en schakel dan de installatieautomaat weer in. Blijft de automaat uitvallen, zonder dat u een oorzaak kunt ontdekken, bel dan HZE.