Tag: aggregaat

Elektromotor op dieselaggregaat

Er zijn verschillende aggregaten in omloop. Sommige aggregaten kunnen de aanloopstroom van een driefase kortsluitanker motor niet aan. De aanloopstroom van een motor is zes maal de nominale stroom. Als het aggregaat de stroompiek niet aan kan zijn er twee oplossingen. Het aggregaat verzwaren of de aanloopstroom verlagen. De aanloopstroom kan op twee manieren. Een sterdriehoek schakeling inbouwen waardoor de aanloopstroom tot twee maal de nominale stroom beperkt wordt, of een softstarter met stroompiekbegrenser plaatsen. Er is dan helemaal geen hogere aanloopstroom.